+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
2802201918
Firma :
ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS/ oraz /ENGINEO
Forma prawna :
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby :
ul. Nowy Kisielin - A.Wysockiego 4, 66-002 Zielona Góra
Adres działalności :
ul. Leszno 59, 06-300 Przasnysz
Status MŚP :
Branża :
badawczo - projektowa
kontakt e-mail :
office@agp-corp.com / engineo@engineo.pl
Charakterystyka technologii :
Komponent do produkcji włóknistych kompozytów warstwowych, zbrojonych wysokowytrzymałym grafenem metalurgicznym oraz sposób wytwarzania tego komponentu.
Przedmiotem zgłoszenia jest powierzchnia kompozytu (1) w postaci prepregu lub cienkiej warstwy polimeru chemo- lub termoutwardzalnego, która połączona jest, jednostronnie lub dwustronnie, z grafenem metalurgicznym (2), zawierającym system otworów (6) o wymiarach od 0,01 do 1 mm. Połączenie kompozytu (1) w postaci prepregu lub cienkiej warstwy polimeru chemo- lub termoutwardzalnego z grafenem metalurgicznym (2), znajdującym się na powierzchni perforowanej matrycy formującej (5), odbywa się poprzez obniżenie ciśnienia pod matrycą formującą (5) do zakresu 1 - 950 hPa na okres 5 - 300 s i realizowane jest w zakresie temperatur 0°C do +30°C, w atmosferze suchego powietrza, azotu lub argonu.
Branża Technologiczna:
Biotechnologia
Budowa maszyn
Nr patentu/nr zgłoszenia :
417422
Słowa kluczowe :
grafen, kompozyty
Rodzaj technologii :
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018