+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
5709201923
Firma :
LFC
Forma prawna :
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby :
ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk
Adres działalności :
ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk
Status MŚP :
tak
Branża :
biomedyczna
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Wynalazek dotyczy zestawu do odcinkowej stabilizacji kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku szyjnym. Zestaw zawiera co najmniej jeden międzytrzonowy czop (5), połączony wyposażonym w główkę (4) łącznikiem (3) z natrzonowym stabilizatorem (1), który ma co najmniej jeden czopowy otwór (2) i co najmniej jedną parę, usytuowanych z obu jego stron, otworów (6, 7) na kostne śruby (8), rozmieszczonych z nim w jednej linii prostej. Główka (4) łącznika (3) ma profilowaną spodnią powierzchnię, współpracującą z profilowanych obrzeżem czopowego otworu (2) stabilizatora (1).
Branża Technologiczna:
Biotechnologia
Medycyna
Ochrona zdrowia
Nr patentu/nr zgłoszenia :
191388
Słowa kluczowe :
stabilizator kręgosłupa
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Opatentowana
Prawa własności Intelektualnej:
Patent: Polska,
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018