+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
1901201922
Firma :
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Forma prawna :
uczelnia
Adres siedziby :
ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra
Adres działalności :
ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra
Status MŚP :
nie
Branża :
naukowo-dydaktyczna
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Przedmiotem wynalazku jest kompozytowe okno do środków transportu lądowego zawierające dwa zamocowane w otworze okiennym moduły montażowe, gdzie pierwszy moduł montażowy mieści w sobie stałą szybę okienną zamocowaną za pomocą klejenia, a drugi moduł montażowy mieści w sobie ruchomą szybę okienną i uzbrojenie zapewniające jej ruchomość, charakteryzujące się tym, że pierwszy moduł montażowy zamocowany w gnieździe obwodowym otworu okiennego pojazdu składa się z ramy okiennej (4) wykonanej z kompozytu polimerowego i osadzonej w niej stałej szyby okiennej (5), której krawędź zaopatrzona jest w poziomą listwę (6) podtrzymującą uszczelkę (7), a drugi moduł montażowy składa się z ruchomej szyby okiennej (8), której krawędź zaopatrzona jest w listwę (9) podtrzymującą uszczelkę (10) oraz uzbrojenie i zamocowany jest w ramie okiennej (4) pierwszego modułu montażowego.
Branża Technologiczna:
Budownictwo
Transport
Nr patentu/nr zgłoszenia :
419987
Słowa kluczowe :
okno, kompozyt
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Prototyp
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018