+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
3903201913
Firma :
Tomasz Warężak
Forma prawna :
osoba prywatna
Adres siedziby :
Adres działalności :
Status MŚP :
Branża :
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Przedmiotem zgłoszenia jest roślinny staw doczyszczający, który zbudowany jest w układzie dwustopniowym, gdzie doprowadzanie ścieków odbywa się na dennym stopniu stawu, zbudowanym z warstwy filtracyjnej, którą stanowi mieszanka piasku średniego w ilości 30 - 60% objętości warstwy, kruszywa dolomitowego wielkości w ilości 10 - 40% objętości warstwy oraz ziemi okrzemkowej w ilości 10 - 30%, a jego konstrukcja zapewnia zachowanie pełnych warunków beztlenowych. Nadmiar oczyszczonych ścieków przepływa do drugiego stopnia, zbudowanego z mieszanki keramzytowo - piaskowej w stosunku objętościowym 1 : 1, stanowiącą aktywną biologicznie tlenową warstwę filtracyjną, dodatkowo obsadzoną roślinnością bagienną. Nadmiar oczyszczonych ścieków, po przepłynięciu przez warstwę filtracyjną drugiego stopnia infiltruje do gruntu.
Branża Technologiczna:
Ochrona środowiska
Nr patentu/nr zgłoszenia :
416133
Słowa kluczowe :
staw, ścieki
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018