+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
2502201918
Firma :
OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY NEMO
Forma prawna :
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby :
ul. Dworcowa 6, 65-019 Zielona Góra
Adres działalności :
ul. Dworcowa 6, 65-019 Zielona Góra
Status MŚP :
Branża :
badawczo-rowojowa
kontakt e-mail :
biuro@obrnemo.pl
Charakterystyka technologii :
Sposób obniżania energii niezbędnej do mechanicznego przygotowania słomy stosowanej w biogazowniach jako jeden z substratów.
Przedmiotem jest sposób zniszczenia kompleksu ligninowo - celulozowego słomy. Sposób polega na działaniu przegrzaną parą wodną w takich temperaturach, w których rozkład mechanicznych i chemicznych struktur słomy jest na tyle znaczny, że proces rozdrabniania wymaga mniejszych nakładów energetycznych.
Branża Technologiczna:
Biotechnologia
Chemia
Ochrona środowiska
Nr patentu/nr zgłoszenia :
418062
Słowa kluczowe :
biogazownia, obniżanie energii
Rodzaj technologii :
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018