+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
1211201819
Firma :
MB-PNEUMATYKA
Forma prawna :
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby :
Rozwojowa 5, 66-100 Sulechów
Adres działalności :
j.w.
Status MŚP :
tak
Branża :
pneumatyka, automatyka
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Przedmiotem wynalazku jest złącze przewodu pneumatycznego przeznaczone do mocowania w korpusie urządzenia pneumatycznego, zwłaszcza w korpusie zaworu.

Wynalazek dotyczy mocowanego w gnieździe urządzenia pneumatycznego złącza przewodu pneumatycznego. Korpus (1) złącza ma w górnej części ukształtowany kołnierz (3) i odsadzenie (4), na których oparty jest ząbkowany pierścień (6) o zewnętrznych ząbkach (8) podgiętych i wystających poza kołnierz (3). Zabezpieczający kapturek (13) ma dolną krawędź (14) dociskającą pierścień (6) oraz uszczelniający kołnierz (16) i wewnętrzny obwodowy rowek współpracujący z zewnętrznym obwodowym garbikiem (5), ukształtowanym w górnej części korpusu (1). W dolnej części korpus (1) ma dwa obwodowe rowki, w których umieszczone są pierścieniowe uszczelki (9).
Branża Technologiczna:
Automatyka i robotyka
Budowa maszyn
Nr patentu/nr zgłoszenia :
382193
Słowa kluczowe :
pneumatyka, automatyka, zawór, złącze
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Opatentowana
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018