+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
910201831
Firma :
INNOWACYJNE TECHNIKI ENERGII ODNAWIALNEJ
Forma prawna :
spółka z o.o.
Adres siedziby :
ul. Nowy Kisielin - Antoniego Wysockiego 6, 66-001 Zielona Góra
Adres działalności :
ul. Nowy Kisielin - Antoniego Wysockiego 6, 66-001 Zielona Góra
Status MŚP :
tak
Branża :
biotechnologia, energetyczna
kontakt e-mail :
grzegorz.szulc@iteo.pl
Charakterystyka technologii :
Nr patentu - 408133 - Przedmiotem wynalazku jest system połączonych technologii wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej polegający na tym, że biomasę uzyskaną z hodowli alg (D) przekazuje się na stację wytłaczarni olejowej (I), gdzie przez układ filtrów pozyskuje się olej i lipidy, olej, linią (17), przesyła się do dalszej obróbki w celu uzyskania biopaliwa (J), a lipidy przetwarza się w wytwórni (K) na paszę dla zwierząt, pozostałą po tym procesie biomasę, linią (19),oraz biomasę z uzupełniającego wsadu rolniczego (L), linią (20), podaje się do biogazowni (A), powstający w procesie fermentacji beztlenowej biogaz przesyła się do stacji kogeneracyjnej (B), a masę pofermentacyjną przekazuje się do separatora (E), w celu oddzielenia frakcji stałej od frakcji ciekłej, skąd frakcję stałą linią (10) przesyła się do wytwórni peletu/nawozu (F), a frakcję ciekłą linią (9) przesyła się jako pożywkę do stacji hodowli alg (D), natomiast z biogazu spalonego w stacji kogeneracyjnej (B) uzyskuje się energię elektryczną i energię cieplną, energię elektryczną przesyła się linią (2) do stacji transformatorowo - rozdzielczej (C), dalej do sieci energetycznej zewnętrznej (M) i na potrzeby własne stacji produkcji peletu/nawozu (F), spaliny zawierające dwutlenek węgla przesyła się linią (7) do stacji hodowli alg (D), a ciepło powstałe ze spalania biogazu w stacji kogeneracyjnej (B) przesyła się linią (6) do stacji hodowli alg (D).
Branża Technologiczna:
Biotechnologia
Medycyna
Ochrona środowiska
Nr patentu/nr zgłoszenia :
"System połączonych technologii wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej"
Słowa kluczowe :
Biotechnologia, Energetyka
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Prototyp
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018