+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
2702201918
Firma :
Carbon Black Solutions
Forma prawna :
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby :
ul. Lisia 53/72; 65-093 Zielona Góra
Adres działalności :
ul. Lisia 53/72; 65-093 Zielona Góra
Status MŚP :
Branża :
instalacje do oczyszczania sadzy
kontakt e-mail :
biuro@carbonblack.solutions
Charakterystyka technologii :
Instalacja uzdatniania sadzy technicznej.
Przedmiotem zgłoszenia jest instalacja do uzdatniania sadzy technicznej, pochodzącej z pirolizy zużytych wyrobów i odpadów gumowych. Instalacja zawiera zasobnik materiału wsadowego, przenośnik taśmowy i co najmniej jeden separator magnetyczny, posiada magnetyczny separator prętowy (6), wyposażony w powłokę wibracyjną (9), otaczającą mimośrodowym półokręgiem bęben (7) tego separatora (6). Separator prętowy (6), przystosowany do wytwarzania pola magnetycznego o natężeniu bliskim 10.500 Gs, jest usytuowany poza przenośnikiem (4), na jego przedłużeniu i poniżej końcowego bębna przenośnika (4). Powłoka wibracyjna (9) jest sprzężona z wibratorem (10). Instalacja jest dodatkowo wyposażona w magnes (5), przystosowany do wytwarzania pola magnetycznego o natężeniu bliskim 10.500 Gs, usytuowany w strefie przenośnika taśmowego (4). Korzystnie zasobnik (1) materiału wsadowego jest zaopatrzony w dozownik śluzowy (2) oraz w podajnik wibracyjny (3).
Branża Technologiczna:
Budowa maszyn
Chemia
Ochrona środowiska
Nr patentu/nr zgłoszenia :
417712
Słowa kluczowe :
instalacja, sadza, oczyszczanie
Rodzaj technologii :
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018