+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
1111201808
Firma :
osoba prywatna
Forma prawna :
brak
Adres siedziby :
ul. Wyszyńskiego 59/3, 65-001 Zielona Góra
Adres działalności :
j.w.
Status MŚP :
nie
Branża :
MECHANICZNA, ELEKTRYCZNA, MEDYCZNA
kontakt e-mail :
r.kielec@wp.pl
Charakterystyka technologii :
Przedmiotem wynalazku jest uchwyt przewodów, przeznaczony dla czasowego i solidnego zamocowania do sztywnych i elastycznych podłoży wszelkiego rodzaju przewodów typu kabel, rurka, itp. Podłożem sztywnym może być każda płaszczyzna, np. maszyna, urządzenie lub aparatura, mebel, ściana, sufit, podłoga. Podłożem elastycznym może być; np, skóra ludzka, gdzie w szczególności wynalazek może być stosowany w medycynie do przyczepiania różnych elementów, dołączonych do pacjenta w czasie przeprowadzania zabiegów na salach operacyjnych, salach intensywnej terapii, karetkach reanimacyjnych lub przy leczeniu pacjenta i zabiegach rehabilitacyjnych oraz przy wydolnościowych testach sportowych.
Branża Technologiczna:
Biotechnologia
Elektronika
Medycyna
Nr patentu/nr zgłoszenia :
Słowa kluczowe :
MOCOWANIE PRZEWODÓW, ELEKTROTECHNIKA, ANESTEZJOLOGIA
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018