+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
4303201922
Firma :
EKOCIEPŁO GROUP RADOSŁAW MAMET
Forma prawna :
Adres siedziby :
Łężyca-Konwaliowa 11, 66-016 Zielona Góra.
Adres działalności :
j.w.
Status MŚP :
Branża :
energetyczna
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Urządzenie integrujące pompę ciepła, źródła ciepła i źródła energii elektrycznej
Branża Technologiczna:
Elektroenergetyka
Ochrona środowiska
Nr patentu/nr zgłoszenia :
415485
Słowa kluczowe :
urządzenie integrujące
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018