+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
7203202004
Firma :
Uniwersytet Zielonogórski
Forma prawna :
Uczelnia
Adres siedziby :
ul. Licealna 9, 65-001 Zielona Góra
Adres działalności :
Status MŚP :
nie
Branża :
dydaktyczna
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Przedmiotem wynalazku jest układ trójfazowego hybrydowego transformatorowego przesuwnika fazowego, w którym pierwsze końce głównych uzwojeń wtórnych (WG1, WG2, WG3) transformatora (TR) połączone są z odpowiadającymi im zaciskami (U1, U2, U3) trójfazowego odbiornika (ODB), pierwsze końce pomocniczych uzwojeń wtórnych (WP1, WP2, WPS) transformatora (TR) połączone są z pierwszymi zaciskami odpowiadających im kondensatorów strony zasilania (CZ1, CZ2, CZ3) oraz z odpowiadającymi im zaciskami pierwszym (Z1), drugim (Z2), trzecim (Z3) zespołu dwukierunkowych łączników energoelektronicznych (ZŁ), którego zaciski czwarty (Z4), piąty (Z5) i szósty (Z6) przyłączone są do pierwszych zacisków odpowiadających im elementów indukcyjnościowych (LL1, LL2, LL3), których drugie zaciski połączone są z pierwszymi zaciskami odpowiadających im kondensatorów strony odbiornika (CO1, CO2, CO3) i z odpowiadającymi im drugimi końcami głównych uzwojeń wtórnych (WG1, WG2, WG3) transformatora (TR), a zestawy trzech zacisków sterowania łącznikami (SŁ1, SŁ2, SŁ3, SŁ4, SŁ5, SŁ6, SŁ7, SŁ8, SŁ9) zespołu dwukierunkowych łączników energoelektronicznych (ZŁ) połączone są z odpowiadającymi im zestawami trzech zacisków wyjściowych (ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6, ST7, ST8, ST9) sterownika (STER). Zespół dwukierunkowych łączników energoelektronicznych (ZŁ) zawiera dziewięć łączników.
Branża Technologiczna:
Elektronika
Nr patentu/nr zgłoszenia :
PL 225139
Słowa kluczowe :
transformator hybrydowy
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Opatentowana
Prawa własności Intelektualnej:
Patent:
Wzór użytkowy
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018