+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
5809201923
Firma :
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Forma prawna :
uczelnia
Adres siedziby :
Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Adres działalności :
Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Status MŚP :
nie
Branża :
edukacyjna
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Przedmiotem wynalazku jest sposób oznaczania cytokin IL-6, IL-8 i TNFα w płynie fizjologicznym. Wynalazek ma zastosowanie w analityce medycznej do monitorowania stanu zdrowia pacjentów, u których występują gwałtownie przebiegające ostre stany zapalne lub długotrwałego ich oznaczania w przypadku chronicznych stanów zapalnych, towarzyszących chorobom nowotworowym. Sposób polega na tym, że na uprzednio przygotowanym podłożu z nanotubularnego ditlenku tytanu umieszcza się badany płyn fizjologiczny, a następnie w temperaturze 25 ± 2°C przy użyciu sygnału sinusoidalnego o amplitudzie 10 mV i częstotliwości 0,1 Hz metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej mierzy się moduł impedancji płynu fizjologicznego, po czym z krzywych kalibracyjnych odczytuje się stężenie oznaczanej cytokiny.
Branża Technologiczna:
Biotechnologia
Medycyna
Ochrona zdrowia
Nr patentu/nr zgłoszenia :
232675
Słowa kluczowe :
analiza medyczna, cytokiny
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Opatentowana
Prawa własności Intelektualnej:
Patent:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018