+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
5509201923
Firma :
LFC
Forma prawna :
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby :
ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk
Adres działalności :
ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk
Status MŚP :
tak
Branża :
biomedyczna
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Przedmiotem wynalazku jest sposób i przyrząd do badania kości znajdujący zastosowanie w medycynie do wykrywania osteoporozy i osteopenii. Istotą sposobu jest to, że do badania stosuje się przyrząd wyposażony we wrzeciono (4) połączone z penetratorem (12) zakończonym elementem skrawającym, za pomocą którego wykonuje się otwór w kości i dokonuje się pomiarów oporów występujących podczas wykonywania tego otworu. Następnie z penetratora (12), poza jego obrys, wysuwa się co najmniej jedną łopatkę, którą obraca się w kości o kąt nie większy niż 360° i z użyciem klucza dynamometrycznego mierzy się wytworzony moment obrotowy. Istotą przyrządu jest to, że wyposażony jest we wrzeciono (4) połączone z penetratorem (12) zakończonym elementem skrawającym, przy czym penetrator (12) zawiera co najmniej jedną łopatkę. Przyrząd wyposażony jest w dwa silniki elektryczne (5, 7), z których pierwszy (5) służy do wytworzenia ruchu obrotowego wrzeciona (4), a drugi (7) do wytworzenia ruchu posuwistego wrzeciona (4) podczas wykonywania otworu w powłoce korowej kości.
Branża Technologiczna:
Biotechnologia
Medycyna
Nr patentu/nr zgłoszenia :
232268
Słowa kluczowe :
przyrząd do badania kości
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Opatentowana
Prawa własności Intelektualnej:
Patent: Polska,
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018