+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
1611201820
Firma :
osoba prywatna
Forma prawna :
nie
Adres siedziby :
Nowe Kramsko/ Zielona Góra
Adres działalności :
j.w.
Status MŚP :
nie
Branża :
automatyka
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Przedmiotem wynalazku jest brama z przęsłem opuszczanym w zagłębienie w podłożu stanowiąca bramę wjazdową na teren posesji, działki, zakładu produkcyjnego lub usługowego.
Wewnątrz każdego mocowanego w zagłębieniu w podłożu (1) słupa (5) znajduje się hydrauliczny siłownik, którego tłoczysko (16) na końcu ma zamocowany obrotowo krążek z nałożoną liną mocowaną jednym końcem do słupa (5), a drugim końcem do poprzecznej belki (4) przęsła (2) wyposażonej w zespoły przesuwnych rolek sytuowane w mocowanej wewnątrz każdego słupa (5) kwadratowej rurze. Kwadratowa rura oraz słup (5) wyposażone są we wzdłużną szczelinę na trzpienie zespołów przesuwnych rolek mocowane do poprzecznej belki (4) przęsła (2). Zagłębienie w podłożu (1) stanowi betonową komorę wyposażoną w wejściowy szyb (9) i szczelinę na przęsło (2).
Branża Technologiczna:
Automatyka i robotyka
Budowa maszyn
Nr patentu/nr zgłoszenia :
390861
Słowa kluczowe :
brama, mechanizm, automatyka
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018