+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
2602201918
Firma :
Carbon Black Solutions
Forma prawna :
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby :
ul. Lisia 53/72; 65-093 Zielona Góra
Adres działalności :
ul. Lisia 53/72; 65-093 Zielona Góra
Status MŚP :
Branża :
instalacje do oczyszczania sadzy
kontakt e-mail :
biuro@carbonblack.solutions
Charakterystyka technologii :
Sposób uzdatniania sadzy technicznej.
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób uzdatniania sadzy technicznej, pochodzącej z pirolizy zużytych produktów i odpadów gumowych, w szczególności opon samochodowych, polegający na usuwaniu z sadzy zanieczyszczeń metalowych i niemetalowych za pomocą separatorów magnetycznych. Sposób polega na tym, że nadawę sadzy zanieczyszczonej, pozbawionej wstępnie wtrąceń ferromagnetycznych, podaje się warstwą o grubości kilku milimetrów na przenośnik taśmowy, a następnie kieruje się na powłokę wibracyjną separatora końcowego, gdzie poddaje się ją wibracji w strefie oddziaływania silnego pola magnetycznego, wskutek czego oddziela się zanieczyszczenia od czystej sadzy, a następnie oczyszczoną sadzę odbiera się spod powłoki wibracyjnej, zaś zanieczyszczenia odpadające z separatora po wyjściu z pola magnetycznego odprowadza się na zewnątrz. W strefie separatora końcowego nadawę poddaje się jednoczesnemu oddziaływaniu pola magnetycznego o natężeniu bliskim 10.500 Gs oraz wibracji przy częstotliwością bliskiej 50 Hz. Alternatywnie nadawę dodatkowo poddaje się oddziaływaniu pola magnetycznego o natężeniu bliskim 10.500 Gs, także w strefie przenośnika taśmowego.
Branża Technologiczna:
Chemia
Ochrona środowiska
Nr patentu/nr zgłoszenia :
417713
Słowa kluczowe :
sadza techniczna, uzdatnianie
Rodzaj technologii :
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018