+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
4805201909
Firma :
Wrona, Erber, Żbikowski
Forma prawna :
osoba prywatna
Adres siedziby :
-
Adres działalności :
Zielona Góra
Status MŚP :
Branża :
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Przedmiotem zgłoszenia jest przekładnia łańcuchowa do przenoszenia momentu obrotowego, zwłaszcza w napędach pojazdów mechanicznych oraz elektrowniach wodnych i wiatrowych. Przekładnia łańcuchowa, zbudowana z koła o uzębieniu wewnętrznym i umieszczonego w jego obrębie oraz sprzężonego z nim koła wewnętrznego o uzębieniu zewnętrznym, charakteryzuje się tym, że wewnątrz napędzanego koła (1) o uzębieniu wewnętrznym jest umieszczone napędzające koło (3) i napinające koło (5), opasane napędowym łańcuchem (6) z utworzonymi po jego zewnętrznej stronie zębami (9), które zazębiają się z napędzanym kołem (1) w miejscu, gdzie są one dociskane do jego uzębienia (2) napinającym kołem (5).
Branża Technologiczna:
Budowa maszyn
Nr patentu/nr zgłoszenia :
231048
Słowa kluczowe :
Przekładnia łańcuchowa
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Patent:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018