+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
4003201913
Firma :
Uniwersytet Zielonogórski
Forma prawna :
uczelnia
Adres siedziby :
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Adres działalności :
j.w.
Status MŚP :
Branża :
edukacyjna
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Przedmiotem zgłoszenia jest układ lewobieżnego obiegu sprężarkowego z turbiną rozprężną, który zawiera turbinę rozprężną (1), skraplacz (2), rozdzielacz cieczy (3) wysokociśnieniowy zawór rozprężny (4), niskociśnieniowy zawór rozprężny (5), parowacz (6) i sprężarkę (7) sprzężoną z silnikiem (8) za pomocą sprzęgła (9). Sprężarka sprzężona jest także za pomocą drugiego sprzęgła (9) z turbiną rozprężną (1). Rozprężona w turbinie rozprężnej (1) część czynnika obiegowego razem z wychodzącą z niskociśnieniowego zaworu rozprężnego(5) częścią czynnika obiegowego kierowana jest do parowacza (6), z wyjścia którego czynnik obiegowy w postaci pary podawany jest na króciec ssawny sprężarki (7) stanowiący jej wejście. Korzystnym jest stosowanie dwutlenku węgla jako czynnika obiegowego.
Branża Technologiczna:
Budowa maszyn
Nr patentu/nr zgłoszenia :
415756
Słowa kluczowe :
układ lewobieżny, sprężarka
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018