+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
2402201918
Firma :
OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY NEMO
Forma prawna :
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby :
ul. Dworcowa 6, 65-019 Zielona Góra
Adres działalności :
ul. Dworcowa 6, 65-019 Zielona Góra
Status MŚP :
Branża :
badawczo-rozwojowa
kontakt e-mail :
biuro@obrnemo.pl
Charakterystyka technologii :
Wykorzystanie strumienia gazów spalinowych do wytwarzania kosubstratu dla biogazowni rolniczych na bazie słomy.
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania kiszonek ze słomy zbożowej lub podobnych substancji. Sposób polega na umieszczeniu paszy zielonej lub słomy w silosie lub podobnym urządzeniu, a następnie poddaniu ich działaniu dwutlenku węgla lub gazów spalinowych, w celu wytworzenia warunków niezbędnych do zapoczątkowania procesów rozwoju bakterii beztlenowych.
Branża Technologiczna:
Biotechnologia
Chemia
Ochrona środowiska
Nr patentu/nr zgłoszenia :
418061
Słowa kluczowe :
słoma, silos, dwutlenek węgla, biogazownia
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018