+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
2201201922
Firma :
BIOPAX PL
Forma prawna :
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby :
ul. Naftowa 1, Zielona Góra 65-001
Adres działalności :
ul. Naftowa 1, Zielona Góra 65-001
Status MŚP :
tak
Branża :
oczyszczanie ścieków
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób oczyszczania i rekultywacji zbiorników wodnych, który charakteryzuje się tym, że zasysa się wodę znad części dennej zbiorników wodnych, jak jezior, stawów, poprzez aerator strumieniowy o odpowiedniej wydajności, posiadający w dolnej części dyszę sprężonego powietrza i poddaje się zassaną ciecz napowietrzaniu w pionowym przewodzie aeratora, po czym umożliwia się obwodowemu wypływu napowietrzonej wody w części górnej aeratora, która poprzez deflektor kieruje się do obwodowego wypływu w kierunku obwodowe usytuowanej bariery biologicznej stanowiącej złoża sedymentacyjne, zawierające kierunkowe panele do przepływu kierowanej strugi wody napowietrzonej, umożliwiając zatrzymywanie zanieczyszczeń biologicznych. Zgłoszenie obejmuje też urządzenie do oczyszczania i rekultywacji zbiorników wodnych, które charakteryzuje się tym, że posiada pionowy aerator (1) zawierający w dolnej części dyszę (2) sprężonego powietrza, zaś w górnej części deflektor (3) umożliwiający obwodowy wypływ cieczy z pionowego aeratora oraz obwodowe usytuowane elementy (4) złoża sedymentacyjnego w dwóch lub trzech okręgach, przy czym każdy element (4) złoża sedymentacyjnego posiada symetrycznie usytuowane elementy sedymentacyjne w ilości sześć, cztery lub dwa, przy czym mogą w układzie pionowym zawierać jeden, dwa lub trzy elementy sedymentacyjne.
Branża Technologiczna:
Biotechnologia
Ochrona środowiska
Ochrona zdrowia
Nr patentu/nr zgłoszenia :
419896
Słowa kluczowe :
oczyszczanie, rekultywacja
Rodzaj technologii :
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018