+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
5307201916
Firma :
Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska
Forma prawna :
Adres siedziby :
Nowy Kisielin - Wysockiego 2, 66-002 Zielona Góra
Adres działalności :
j.w.
Status MŚP :
Branża :
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Przedmiotem zgłoszenia jest aktywna mieszanka sorpcyjna, przeznaczona zwłaszcza do wykorzystania w hydrofitowych oczyszczalniach ścieków, która zawiera 6 - 8% węgla brunatnego, 12 - 14% kory drzewnej, 15 - 18% zrębków drewnianych, 5 - 10% perforowanych kształtek kulistych, 4 - 5% perlitu, 25 - 30% keramzytu, 3 - 4% zeolitu, 2 - 3% ziemi okrzemkowej, 3 - 4% pumeksu ogrodniczego, 12 - 15% węgla drzewnego, 1 - 2% szkła kwarcowego, 2 - 3% silkatu.
Branża Technologiczna:
Ochrona środowiska
Nr patentu/nr zgłoszenia :
414891
Słowa kluczowe :
aktywna mieszanka sorpcyjna
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018