+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
3102201918
Firma :
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Forma prawna :
uczelnia
Adres siedziby :
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Adres działalności :
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Status MŚP :
nie
Branża :
edukacyjna
kontakt e-mail :
rektorat@uz.zgora.pl
Charakterystyka technologii :
Sposób pomiaru wielkości nieelektrycznej czujnikiem rezystancyjnym w układzie mostkowym.
Według zgłoszenia w miejsce czujnika rezystancyjnego wielkości nieelektrycznej włącza się kolejno za pomocą układu mikroprocesorowego (μP) rezystory wzorcowe (RW0, RW1, RWN) w ilości wybranej przez użytkownika i o wartościach rezystancji odpowiadających wartościom wielkości nieelektrycznej X0, X1 X2, ... , Xn, znajdujących się w zakresie pomiarowym przyrządu do pomiaru wielkości nieelektrycznych, kolejno wzmacnia się wzmacniaczem (W) napięcia wyjściowe mostka, po czym napięcia wyjściowe ze wzmacniacza (W) kolejno przetwarza się w przetworniku analogowo - cyfrowym (PAC) na postać cyfrową, a otrzymane wyniki N0, N1 N2, ..., Nn zapisuje się w układzie mikroprocesorowym (μP), następnie oblicza się za pomocą układu mikroprocesorowego (μP) z układu równań A wartości współczynników a0, a1, a2, ... ,an wielomianu opisującego charakterystykę przetwarzania układu. Następnie włącza się za pomocą układu mikroprocesorowego (μP) czujnik rezystancyjny, którego rezystancja zależy od mierzonej wielkości nieelektrycznej X, wzmacnia się we wzmacniaczu (W) napięcie wyjściowe mostka, po czym napięcie wyjściowe ze wzmacniacza (W) przetwarza się w przetworniku analogowo - cyfrowym (PAC) na postać cyfrową, a otrzymany wynik NCZ zapisuje się w układzie mikroprocesorowym (μP). Następnie w układzie mikroprocesorowym (μP) z równania B a0+a1X+a2X2+…+anXn=NCZ oblicza się mierzoną wielkość nieelektryczną X i wyświetla we wskaźniku (I).
Branża Technologiczna:
Budowa maszyn
Elektronika
Nr patentu/nr zgłoszenia :
229338/ 417026
Słowa kluczowe :
pomiar, nieelektryczny, układ mostkowy
Rodzaj technologii :
Stan technologii :
Opatentowana
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
Patent:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018