+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
2001201922
Firma :
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Forma prawna :
Uczelnia
Adres siedziby :
ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra
Adres działalności :
ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra
Status MŚP :
nie
Branża :
naukowo-dydaktyczna
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do badań własności warstwy wierzchniej materiałów zawierające zamocowany do ramy sprężynowy mechanizm nacisku wyposażony w śrubę, sprężynę i czujnik przemieszczenia współpracujący z silnikiem i wgłębnikiem, a także moduł sterujący charakteryzujące się tym, że rama składa się z dolnej płyty (1) i górnej płyty (2), do których zamocowane są końce dwóch pionowych prowadnic (3), pomiędzy którymi osadzone są suwliwie dwie poziome ruchome podpory: dolna ruchoma podpora (5) i górna ruchoma podpora (6), pomiędzy którymi osadzona jest sprężyna (8) i utrzymywana w stanie wstępnego ściśnięcia za pomocą dwóch śrub (7) wkręconych do górnej ruchomej podpory (6) i jednocześnie osadzonych przelotowo w dolnej ruchomej podporze (5), gdzie na górnej płycie (2) osadzony jest krokowy silnik (10) połączony z trzpieniem (9) współpracującym ze sprężyną (8), a do dolnej ruchomej podpory (5) zamocowany jest pomiarowy uchwyt (11) wyposażony we wgłębnik (12) i tensometryczny czujnik siły (13) oraz czujnik przemieszczenia (14) opierający się końcem swojego ruchomego trzpienia (15) na dolnej płycie (1), przy czym urządzenie połączone jest ze sterującym systemem.
Branża Technologiczna:
Budowa maszyn
Inne: Urządzenie do badań własności warstwy wierzchniej materiałów
Nr patentu/nr zgłoszenia :
419986
Słowa kluczowe :
badanie, materiał, warstwy
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Opatentowana
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
Patent:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018