+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
2101201922
Firma :
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Forma prawna :
Uczelnia
Adres siedziby :
ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra
Adres działalności :
ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra
Status MŚP :
nie
Branża :
naukowo-dydaktyczna
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Układ hybrydowego wielofazowego kompensatora przepięć i zapadów napięcia przemiennego o n fazach zawiera transformator (TR) o n uzwojeniach pierwotnych (P1, P2,...,PN) i odpowiadających im n głównych uzwojeniach wtórnych i n pomocniczych uzwojeniach wtórnych, przy czym każde pomocnicze uzwojenie wtórne transformatora (TR) ma w połowie swojej liczby zwojów wyprowadzony odczep dzielący odpowiadające uzwojenie na dwa symetryczne uzwojenia: pierwsze pomocnicze uzwojenia (WP11, WP21,..., WPN1) i drugie pomocnicze uzwojenia (WP12, WP22,..., WPN2). N-fazowe zaciski źródła zasilania (L1, L2,..., LN) przyłączone są do jednych końców odpowiadających im uzwojeń pierwotnych (P1, P2,..., PN) transformatora (TR), którego drugie końce uzwojeń pierwotnych (P1, P2,..., PN) połączone są ze sobą i z zaciskiem zerowym (N) źródła zasilania. Pierwsze końce głównych uzwojeń wtórnych (WG1, WG2,..., WGN) transformatora (TR) połączone są z odpowiadającymi im zaciskami (U1, U2,..., UN) n-fazowego odbiornika (ODB).
Branża Technologiczna:
Elektroenergetyka
Elektronika
Nr patentu/nr zgłoszenia :
419984
Słowa kluczowe :
układ, kompensator, transformator
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Opatentowana
Prawa własności Intelektualnej:
Patent:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018