+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
3202201918
Firma :
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Forma prawna :
uczelnia
Adres siedziby :
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Adres działalności :
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Status MŚP :
nie
Branża :
edukacyjna
kontakt e-mail :
rektorat@uz.zgora.pl
Charakterystyka technologii :
Sposób wyznaczania błędu przetwarzania pomiarowego przetwornika prądu przemiennego na napięcie przemienne.
W sposobie zgodnie ze zgłoszeniem stosuje się kalibrator mocy (KL) i wskaźnik zera (D). Wejście przetwornika prądu przemiennego na napięcie (WEP) przyłącza się do wyjścia prądowego kalibratora mocy (WYIKL). Pierwszy zacisk wejściowy przetwornika (Z1WEP) łączy się z odpowiadającym mu pierwszym zaciskiem wyjściowym przetwornika (Z1WYP). Pierwszy zacisk wyjściowy z wyjścia napięciowego kalibratora mocy (Z1WYUKL) łączy się z pierwszym zaciskiem wyjściowym przetwornika prądu przemiennego na napięcie (Z1WYP). Pomiędzy drugi zacisk wyjściowy z wyjścia napięciowego kalibratora mocy (Z2WYUKL) i drugi zacisk wyjściowy przetwornika prądu przemiennego na napięcie (Z2WYP) włącza się wskaźnik zera (D). Na kalibratorze mocy (KL) nastawia się częstotliwość (f) generowanych przebiegów sinusoidalnych napięcia (U) i prądu (I). Nastawia się na wyjściu prądowym kalibratora mocy (WYIKL) prąd (I). Następnie nastawia się na wyjściu napięciowym kalibratora mocy (WYUKL) napięcie (U) oraz kąt przesunięcia (φ) pomiędzy napięciem (U), a prądem (I) tak, aby wskaźnik zera (D) wskazał zero i wyznacza się błąd przetwarzania przetwornika prądu przemiennego na napięcie przemienne.
Branża Technologiczna:
Budowa maszyn
Elektronika
Nr patentu/nr zgłoszenia :
416936
Słowa kluczowe :
pomiar, błąd pomiarowy
Rodzaj technologii :
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018