+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
2902201918
Firma :
HUT TECHNIKA ŚRODOWISKA
Forma prawna :
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby :
ul. Batorego 126A/211, 65-001 Zielona Góra
Adres działalności :
ul. Świętojańska 9, 65-001 Zielona Góra
Status MŚP :
Branża :
instalacje sortowania odpadów
kontakt e-mail :
hut@hut.net.pl
Charakterystyka technologii :
Urządzenie do separacji odpadów.
Zgłoszenie dotyczy urządzenia do separacji odpadów zawierającego urządzenie doprowadzające odpady, wentylator z nadmuchową dyszą, rozbijające łopaty oraz urządzenia do odprowadzania frakcji lekkiej i frakcji ciężkiej charakteryzującego się tym, że zawiera skrzynię separacji (2) składającą się z pięciu ścian: górnej ściany (3a), prawej bocznej ściany (3b) i lewej bocznej ściany (3c) oraz przedniej ściany (3d) i tylnej ściany (3e), posiadającą górną część (2a) i dolną część (2b), gdzie w górnej części (2a) skrzyni separacji (2) umieszczona jest rozdzielająca rolka (5) zamocowana do bocznych ścian (3b, 3c) skrzyni separacji (2) współpracująca z urządzeniem doprowadzającym odpady (6) poprzez wlotowy otwór (7) skrzyni separacji (2), a nad rozdzielającą rolką (5) umieszczona jest kierunkowa blacha (8) zamocowana do wewnętrznej powierzchni bocznych ścian (3b, 3c) skrzyni separacji (2), natomiast w dolnej części (2b) skrzyni separacji pod rozdzielającą rolką (5), do wewnętrznej powierzchni bocznych ścian (3b, 3c) skrzyni separacji (2) zamocowana jest ruchoma przegroda (12), przed którą i jednocześnie przed rozdzielającą rolką (5) umieszczone jest urządzenie do odprowadzania frakcji ciężkiej (13), za ruchomą przegrodą (12) dolna część (2b) skrzyni separacji (2) wyposażona jest w co najmniej jedną rozbijającą łopatę (14) uformowaną w postaci pokładu współpracującą z urządzeniami odprowadzającymi frakcję lekką 3D i 2D (15a, 15b), znajdującymi się pod przeciwległymi końcami łopaty (14), przy czym urządzenie do separacji odpadów (1) wyposażone jest w instalację odciągową powietrza powrotnego (17) o zamkniętym obiegu, składającą się z co najmniej trzech odciągowych skrzyń (18) usytuowanych na górnej ścianie (3a) skrzyni separacji (2), połączonych rurami (19) ze sobą oraz z filtrem (20) i nadmuchowym wentylatorem (21) połączonym przegubowo kanałem (22) z nadmuchową dyszą (23) osadzoną we wlotowym otworze (7) skrzyni separacji (2).
Branża Technologiczna:
Budowa maszyn
Ochrona środowiska
Nr patentu/nr zgłoszenia :
417317
Słowa kluczowe :
separator, odpady, utylizacja
Rodzaj technologii :
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018