+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
6302202019
Firma :
Euro-Box Sp. z o.o.
Forma prawna :
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby :
Ługów 36, 66-200 Świebodzin
Adres działalności :
j.w.
Status MŚP :
tak
Branża :
metalowa
kontakt e-mail :
eurobox@eurobox.pl
Charakterystyka technologii :
Sposób i instgalacja do oszczędzania paliwa, oczyszczania spalin oraz odzysku wody ze spalin w komorach spalin.

wynalazek - maszyna, której zaletą jest duża efektywność energetyczna. Oszczędność paliwa może wynosić od 8 do 15%, co jest jednoznaczne z dużą efektywnością ekonomiczną i ekologiczną. Instalacja może współpracować z komorami spalania zasilanymi konwencjonalnym paliwem płynnym (ciekłym lub gazowym) oraz biopaliwem. Cechuje się prostą konstrukcją, może być wykorzystywana do oczyszczania spalin bez stosowania wstępnych odpylaczy, zwłaszcza filtrów.
Branża Technologiczna:
Chemia
Ochrona środowiska
Nr patentu/nr zgłoszenia :
P.415055
Słowa kluczowe :
oczyszczanie spalin, odzysk wody
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Prototyp
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018