+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
6702202019
Firma :
Tomasz Warężak
Forma prawna :
osoba prywatna
Adres siedziby :
Adres działalności :
Status MŚP :
Branża :
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
ECOMICROBACTER -Znak słowny

http://regservtd.uprp.pl/register/application?lng=de&number=Z.450155
Branża Technologiczna:
Biotechnologia
Nr patentu/nr zgłoszenia :
310219
Słowa kluczowe :
Biopreparaty
Rodzaj technologii :
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Prawo ochronne:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018