+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
3302201918
Firma :
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Forma prawna :
uczelnia
Adres siedziby :
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Adres działalności :
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Status MŚP :
nie
Branża :
edukacyjna
kontakt e-mail :
rektorat@uz.zgora.pl
Charakterystyka technologii :
Pręt wsporczy.
Przedmiotem zgłoszenia jest pręt wsporczy, którego przekrój poprzeczny jest trójkątem równobocznym wpisanym w bryłę obrotową o promieniu (R) opisanym wzorem A, gdzie: L - długość pręta wsporczego (1); a - długość boku trójkąta stanowiącego przekrój poprzeczny pręta wsporczego (1) na jego końcach; A - długość boku trójkąta stanowiącego przekrój poprzeczny pręta wsporczego (1) w połowie jego długości; x- odległość pomiędzy końcem pręta wsporczego (1) a środkiem stanowiącego przekrój poprzeczny pręta trójkąta, dla którego określa się promień (R). Pręt wsporczy (1) ma na obu końcach wykonane wgłębienia kuliste (2).
Branża Technologiczna:
Budowa maszyn
Nr patentu/nr zgłoszenia :
416935
Słowa kluczowe :
Pręt wsporczy
Rodzaj technologii :
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018