+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
7303202004
Firma :
WASILIK CECYLIA WALPAR
Forma prawna :
jednoosobowa działalnosć gospodarcza
Adres siedziby :
ul. Drzonków-Akacjowa 4, 66-004 Zielona Góra
Adres działalności :
Status MŚP :
tak
Branża :
papiernicza
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Mikroemulsja parafinowo - wodna charakteryzuje się tym, że zawiera od 30% m/m do 60% m/m stałych węglowodorów naftowych, od 0,5% m/m do 30% m/m modyfikatora, spełniającego rolę plastyfikatora, od 0,2% m/m do 10% m/m nasyconych wyższych kwasów tłuszczowych, od 0,5% m/m do 1,5% m/m fosfatydylocholiny, od 0,1% m/m do 5,0% m/m dwuetanoloaminy oraz od 30% m/m do 45% m/m wody zdemineralizowanej. Ujawniono również sposób wytwarzania mikroemulsji.
Branża Technologiczna:
Budownictwo
Inne: celulozowy
Nr patentu/nr zgłoszenia :
PL 227385
Słowa kluczowe :
mikro emulsja
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Opatentowana
Prawa własności Intelektualnej:
Patent:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018