+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Nr Oferty :
7103202004
Firma :
BIOPAX
Forma prawna :
Spółka z o.o.
Adres siedziby :
ul. Naftowa 1, 65-001 Zielona Góra
Adres działalności :
Status MŚP :
tak
Branża :
oczyszczalnie ścieków
kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii :
Urządzenie niskociśnieniowe do aplikacji gazów do cieczy, stosowane zwłaszcza w oczyszczalniach ścieków, charakteryzuje się tym, że ma obudowę (1) z usytuowanym prostopadle doprowadzającym przewodem (2) w sposób nietłumiony gaz lub powietrze i posiadającym wylotowe kątowe ścięcie, zaś powyżej kierownicę rozpraszającą (3) o postaci sita oraz ustawionych jeden nad drugim talerzyków (5), korzystnie stalowych, o naciętych promieniowo szczelinach ze sprężystymi krawędziami (4), których średnica zewnętrzna jest mniejszą od wewnętrznej średnicy obudowy (1).
Branża Technologiczna:
Budownictwo
Ochrona środowiska
Nr patentu/nr zgłoszenia :
410815
Słowa kluczowe :
oczyszczalnie, projekt, wykonawstwo
Rodzaj technologii :
Produkt
Stan technologii :
Prawa własności Intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe:
Wzór użytkowy
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018