+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Dane Przedsiębiorstawa:
Nazwa firmy :
Forma prawna :
Adres Siedziby :
Adres działalności :
Status MŚP :
Branża :
Kontakt e-mail :
Charakterystyka technologii(opis):
Branża technologiczna:
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo
Biotechnologia
Budowa maszyn
Budownictwo
Chemia
Elektroenergetyka
Elektronika
Marketing
Medycyna
Ochrona środowiska
Ochrona zdrowia
Organizacja i zarządzanie
Logistyka
Programowanie i analiza danych
Transport
Inne
Dane okrelające wdrożoną/opatentowaną technologię przez przedsiębiorstwo:
Nr patentu/nr zgłoszenia :
Słowa kluczowe :
Rodzaj technologii :
Stan technologii :
Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe
Polska
Unia europejska
Świat
Patent
Polska
Unia europejska
Świat
Prawo ochronne
Polska
Unia europejska
Świat
Licencja
Wzór użytkowy
Znak towarowy
Prawa autorskie
Inne
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy Kisielin – A. Syrkiewicza 6, 66-002 Zielona Góra.

 2. W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem:
  adres e-mail: sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

  lub

  Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o.
  ul. Nowy Kisielin – A. Syrkiewicza 6,
  66-002 Zielona Góra

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach informacyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością udziału w ankietach.
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w ankietach.


UWAGA!
Każda wprowadzona przez MŚP informacja o innowacyjnym rozwiązaniu zostanie poddanadziałaniom walidacyjnym, po pozytywnym wyniku zamieszczona zostanie w bazie danych.
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD.
Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska
+48 68 328 2111
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
Oprogramowanie i wdrożenie projektu: GRT STUDIO © 2018